คลิปพาทัวร์โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวชมความสวยงามของกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่ความสูง 333 เมตร จากโตเกียวทาวเวอร์ โตเกียวทาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไป ทัวร์ญี่ปุ่น เพราะการได้ขึ้นไปชมวิวของกรุงโตเกียวจากโตเกียวทาวเวอร์นั้นมันสุดยอดจริง ๆ เพื่อน ๆ จะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของกรุงโตเกียว ว่าแล้วเราไปชมบรรยากาศด้วยคลิปพาทัวร์โตเกียวดีกว่า

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close