ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2561 (2018) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561 (2018) ที่ใกล้เข้ามาอีกไม่กี่เดือนแล้วสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะพาคุณแม่ไปทัวร์ญี่ปุ่นในช่วงวันแม่วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นมานำเสนอเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกกันซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมในช่วงของวันแม่เหมาะสำหรับคุณแม่ของเพื่อน ๆ ที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะคุณแม่เราทำงานและเลี้ยงเราจนเติมโตแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณลูกที่จะต้องเลี้ยงดูคุณแม่ ไม่พูดยาวเราไปดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่กันเลยดีกว่า

ทัวร์โตเกียว5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย]
 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

11-15 สิงหาคม 2016 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900
12-16 สิงหาคม 2016 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900


(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 5วัน4คืน[บินนกสกู๊ต] 34,900.-

กำหนดการเดินทาง
12 – 16, 26 – 31 สิงหาคม 2561

อัตราค่าบริการ สิงหาคม-กันยายน 2559
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 34,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 34,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 34,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 31,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-


ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน4คืน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 39,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

11-16 สิงหาคม 2561 45,900 45,900 44,900 12,000 35,900


ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 49,900.-
 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

09-14 สิงหาคม 2559 49,900 49,900 48,900 12,000


(วันแม่) ทัวร์เกาะคิวชูใต้ 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 54,900.-
อัตราค่าบริการ สิงหาคม 2559
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 54,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 46,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 13,000 บาท


ทัวร์ฟูจิ โตเกียว 6วัน3คืน[บินการบินไทย] 41,900.-

กำหนดการเดินทาง
09 – 14, 11 – 16 สิงหาคม 2561 [วันแม่]

อัตราค่าบริการ สิงหาคม 2561
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 43,900.-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 40,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักคืนท่านละ 13,000.- บาท


ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 49,900.-

กำหนดการเดินทาง
11 – 16 สิงหาคม 2561 [วันแม่]

อัตราค่าบริการ สิงหาคม 2561
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 48,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 48,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 43,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 14,000 บาท


ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 51,900.-

กำหนดการเดินทาง 09 – 14 สิงหาคม 2561 [วันแม่]

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 53,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 50,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 50,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 45,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 13,000 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 52,900.-

กำหนดการเดินทาง
09 – 14, 10 – 15, 12 – 17 สิงหาคม [วันแม่]

อัตราค่าบริการ สิงหาคม 2561
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 52,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 47,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 18,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 15,000 บาท

กำหนดการเดินทาง 11 – 16 สิงหาคม [วันแม่]

อัตราค่าบริการ สิงหาคม 2561
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 56,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 53,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 53,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 48,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 19,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 16,000 บาท


ทัวร์ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 27,900 .-

กำหนดการเดินทาง
10 – 14, 11 – 15, 12 – 16 ส.ค. 59 [วันแม่]

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,900.-
เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .-
เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 29,900 .-
เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 8,000.- บาท


ทัวร์โตเกียว ฟูจิ มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 39,900.-
เดินทาง 12-16 สิงหาคม (วันแม่) /

29 กันยายน – 3 ตุลาคม / 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 39,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ


ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ คามาคุระ คาวาโกเอะ 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 36,900.-

เดินทาง 12-16 สิงหาคม 2561 (วันแม่)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ 36,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 34,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 32,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -12,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ

FB Messenger Clik

Call0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close