ทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษา 2561 (2018) มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น เข้าพรรษา

อัพเดททัวร์ญี่ปุ่นประจำวันเข้าพรรษา 2561 (2018) กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์ญี่ปุ่นดี ๆ ในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม รัฐบาลหยุดให้วันจันทร์อีกหนึ่ววันวันอังคารที่ 9 กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชา ทำให้มีวันหยุดยาวเหมาะแก่การไปทัวร์ญี่ปุ่นเข้าพรรษาจริง ๆ ญี่ปุ่นปรกติเราจะเที่ยวกันตั้งแต่ 5 วัน ขึ้นไปดังนั้นเราอาจจะต้องลาหยุดเพิ่มอีก 2 วัน อาจจะลาวันพฤหัสบดีกับวันจันทร์ แต่ส่วนมากทัวร์จะบินกลางคืนวันพฤหัสบดีเราก็ไม่ต้องลา 2 วันแค่ลาวันจันทร์วันเดียวก็พอ พูดถึงทัวร์ญี่ปุ่นวันเข้าพรรษาเป็นทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม ในช่วงนี้ญี่ปุ่นเป็นช่วงฤดูร้อนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมช่วงนี้ก็จะเหมาะแก่การไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพิงค์มอสหรือจะเป็นชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เกาะฮอกไกโดก็น่าไป วันนี้ผมมีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นหลากหลายเส้นทางหลากหลายสายการบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำหรือจะเป็นสายการบินหรูการบินไทยให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกันมีของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2561 ตลอดทั้งสองเดือนในช่วง ทัวร์ญี่ปุ่นเข้าพรรษา 61 กันเลยทีเดียว

ทัวร์โตเกียว5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย]
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

16-20 กรกฎาคม 2016 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900
17-21 กรกฎาคม 2016 29,900 29,900 29,900 8,000 21,900
20-24 กรกฎาคม 2016 26,900 26,900 26,900 8,000 18,900

 

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย]
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

16 – 20 กรกฎาคม 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900
17 – 21 กรกฎาคม 2559 28,900 28,900 28,900 8,000 20,900

 

ทัวร์ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย]

กำหนดการเดินทาง
19 – 23, 20 – 24, 26 – 30, 27 – 31 ก.ค., 28 ก.ค.-01 ส.ค.

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 28,900.-
เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 28,900 .-
เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,900 .-
เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 25,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 8,000.- บาท

 

ทัวร์เกาะคิวชูใต้ 6วัน4คืน[บินการบินไทย] 54,900 .-

กำหนดการเดินทาง : 15 – 20 กรกฎาคม 2559 [วันหยุดอาสาฬหบูชา]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 54,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 46,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 13,000 บาท

 

ทัวร์เกาะคิวชูใต้ 6วัน4คืน[บินการบินไทย]

กำหนดการเดินทาง : 15 – 20 กรกฎาคม 2559 [วันหยุดอาสาฬหบูชา]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 54,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 46,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 13,000 บาท

 

ทัวร์ฟูจิ โตเกียว 6วัน3คืน[บินการบินไทย] 43,900.-

กำหนดการเดินทาง
15 – 20 กรกฎาคม 2559 [LAVENDER]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 43,900.-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 40,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักคืนท่านละ 13,000.- บาท

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6วัน3คืน[บินเจแปนแอร์] 42,900.-


กำหนดการเดินทาง

17 – 22 กรกฎาคม 2559 [วันหยุดอาสาฬหบูชา]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 48,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 45,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 45,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 41,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 14,000 บาท

 

(อาสาฬหบูชา) ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 6วัน3คืน[บินการบินไทย] 47,900.-

กำหนดการเดินทาง: 15 – 20 กรกฎาคม 2559 [วันหยุดอาสาฬหบูชา]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 47,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 44,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 44,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 40,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 14,000 บาท

 

ทัวร์โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน[บินเจแปนแอร์] 50,900.-

กำหนดการเดินทาง 19 – 24 กรกฎาคม 2559

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 49,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 49,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 44,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 16,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 13,000 บาท

 

ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน3คืน[บินเจแปนแอร์ไลน์] 55,900.-

กำหนดการเดินทาง 15 – 20 กรกฎาคม 2559 [วันหยุดอาสาฬหบูชา]

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 52,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 48,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 21,000.- / เด็กหักคืนท่านละ 18,000 บาท

 

ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน3คืน[บินการบินไทย] 64,900.-

กำหนดการเดินทาง
17 – 22, 19 – 24, 24 – 29, 25 – 30 ก.ค., 29 ก.ค.-03 ส.ค. 59

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 64,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 61,900 .-
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 61,900 .-
เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 56,900 .-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 25,000.- บาท / เด็กหักคืนท่านละ 22,000.- บาท

 

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close