ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 มีส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม

มาแล้วจ้าอัพเดทโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่สามารถเที่ยวญี่ปุ่นได้สบาย ๆ เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเวลาว่างหรือว่าได้หยุดยาวในเดือนนี้ ผมมีญี่ปุ่นมาแนะนำเพื่อน ๆ ตลอดทั้งเดือนเลยครับ เราไม่พูดยาวไปดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กันเลยดีกว่า

ทัวร์โตเกียว 5วัน2คืน[บินการบินไทย] 53,900.-

การบินไทย การบินไทย (TG) โค้ดทัวร์ GT-1

โปรแกรมการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
 • วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่สามของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาโกย่า
 • วันที่หกของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
กรกฎาคม : 06-10,07-11, 14-18, 21-25, 28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 60 30,900.-

อ่านโปรแกรม >>

ทัวร์ฟูกุโอกะ 5วัน3คืน[บินการบินไทย] 36,900.-

การบินไทย การบินไทย (TG) โค้ดทัวร์ GT-2

 • วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ
 • วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ
 • วันที่สามของการเดินทาง เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – โทซุพีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต หมู่บ้านยูฟุอิน – เมืองเปบปุ – แช่น้ำแร่
 • วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองเปบปุ – ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – เมืองฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน
 • วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
กรกฎาคม : 14-18, 21-25 กรกฎาคม, 28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2560 36,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว 6วัน3คืน 38,900.-

การบินไทย การบินไทย (TG) โค้ดทัวร์ GT-3

 • วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
 • วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก โตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วันที่ห้าของการเดินทาง วัดอาซากุซะ – เมืองคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
 • วันที่หกของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
กรกฎาคม : 05-10, 12-17, 19-24, 26-31 กรกฎาคม 2560 38,900.-

อ่านโปรแกรม >>

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นั่งชินคันเซน ฟูจิ โตเกียว 6วัน[บินการบินไทย] 45,900.-

การบินไทย การบินไทย (TG) โค้ดทัวร์ GT-4

 • กรุงเทพฯ-โอซาก้า
 • โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
 • นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
 กรกฎาคม : 14-19, 21-26 กรกฎาคม, 28 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2560
45,900.-

อ่านโปรแกรม >>

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นั่งชินคันเซน ฟูจิ โตเกียว 6วัน[บินการบินไทย] 53,900.-

การบินไทย การบินไทย (TG) โค้ดทัวร์ GT-5

 • กรุงเทพฯ-โอซาก้า
 • สนามบินคันไซ-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมืองนาโกย่า
 • นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-โตเกียว-วัดอาซากุซะช้อปปิ้งโตเกียว
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
 กรกฎาคม : 18-23, 25-30 กรกฎาคม 2560 47,900.-

อ่านโปรแกรม >>

ทัวร์โตเกียว โอซาก้า

โปรแกรมทัวร์โตเกียว โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(ก.ค.,ก.ย.,ต.ค.) ทัวร์โอซาก้า ทาคายามา โตเกียว 5วัน[บินแอร์สกู๊ด] 32,900.- SS-23
(ก.ค.,ส.ค.,ต.ค.) ทัวร์โอซาก้า ทาคายามา โตเกียว 5วัน[บินแอร์สกู๊ด] 35,900.- SS-24
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ฟูจิ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 22,900.- SS-25 แอร์เอเชีย
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว อาซากุสะ ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ ฟูจิ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 27,900.- GT-48 แอร์เอเชีย
(ก.ค.) ทัวร์โตเกียว ฮาโกเน่ คามาคุระ โอไดบะ ออนเซ็น 6วัน[บินการบินไทย] 38,900.- GT-50
(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์โตเกียว โอซาก้า นารา 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 24,900.- GT-52 แอร์เอเชีย
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาโกย่า 5วัน[บินการบินไทย] 29,900.- GT-41
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์อิเสะ นารา โอซาก้า ฟรีเดย์ USJ เกียวโต นาโกย่า 5วัน[บินการบินไทย] 30,900.- GT-49

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 2561

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 60 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชิมผลไม้พื้นเมือง 6วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 65,900.- GT-8
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการบินไทย] 64,900.- GT-30
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 49,900.- GT-31
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 55,900.- GT-32
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด โตเกียว ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 63,900.- GT-33

FB Messenger Clik

Call0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close