ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2561 มีส่วนลดแน่นอน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

ทัวร์ญี่ปุ่นกันยายน

อัพเดททัวร์ญี่ปุ่นประจำเดือนกันยายน 2561 กันหน่อยนะครับเดือนกันยายน ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าเที่ยวซึ่งมีก็มีโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกันยายน 2561 มาฝากเพื่อน ๆ กันไม่ว่าจะเป็นทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่นแจแปนแอล ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ซึ่งทัวร์ญี่ปุ่นก็จะเริ่มเที่ยวกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไปถึงจะเที่ยวได้ครบ ชมสวนดอกไม้ที่ซัปโปโร หรือจะเป็นชมความงามของซากุระก็มีให้ท่านได้เลือกจองเที่ยวกันเราไปดูโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับ

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ฟูจิ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 22,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ SS-25

 • กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) –
 • สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO PARK – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะโกะ
 • ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟูจิคิวไฮแลนด์ – วัดอาซะกุซ่า –
 • TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 • อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเด็ก 2 – 12 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
06 – 10 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
09 – 13 ก.ย. 22,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
13 – 17 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
16 – 20 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
20 – 24 ก.ย. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเด็ก** 7,500 บาท

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ไข่ดำ ฟูจิ ขาปูยักณ์ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 26,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-15

 • กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [16 มิ.ย.-17 ก.ค.60-
 • ชมดอกลาเวนเดอร์] / [18 ก.ค.-30 ก.ย.-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก]
 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

01-05 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
02-06 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
08-12 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
09-13 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
15-19 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
16-20 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
22-26 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
23-27 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ซากุระ ฟูจิ ขาปูยักษ์ 6วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 38,900.-

การบินไทยการบินไทย โค้ดทัวร์ GT-17

 • กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-โตเกียว-ชมซากุระ-ช้อปปิ้ง
 • อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ
 • ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
 • สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

30 สิงหาคม-04 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
06-11 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
13-18 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
20-25 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900

อ่านโปรแกรม >>

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว อาซากุสะ ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ ฟูจิ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 27,900.- GT-48 แอร์เอเชีย
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาโกย่า 5วัน[บินการบินไทย] 29,900.- GT-41
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์อิเสะ นารา โอซาก้า ฟรีเดย์ USJ เกียวโต นาโกย่า 5วัน[บินการบินไทย] 30,900.- GT-49
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว โอซาก้า นั่งชินคันเซน ฟูจิ 6วัน[บินการบินไทย] 43,900.- GT-43
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาว่าโกะ คามิโคจิ ฟูจิ 6วัน[บินการบินไทย] 43,900.- GT-45
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว คามาคุระ โอไดบะ ฟูจิ ฮาโกเน่  ออนเซ็น 6วัน[บินการบินไทย] 37,900.- GT-42
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว โอซาก้า-USJ-นั่งชินคันเซน 6วัน[บินการบินไทย] 45,900.- GT-44
(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 25,900.- GT-51 แอร์เอเชีย
(ก.ย.) ทัวร์ทาคายาม่า ชิราคาว่าโกะ เคนโระคุเอ็น โอซาก้า เกียวโต[บินเจแปนแอร์] 39,900.- GT-46
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว สวนดอกไม้ ฟูจิ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 22,900.- SS-57 แอร์เอเชีย
(6-10ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า ทาคายามา โตเกียว 5วัน[บินนกสกู๊ด] 32,900.- SS-61
(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์เกียวโต 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 21,900.- SS-58 แอร์เอเชีย
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว อาซากุซะ ฟูจิ อิออน นาโกย่า 5วัน[บินเจแปนแอร์] 37,900.- GT-92
(ก.ย.) ทัวร์เกียวโต โอซาก้า นารา อิเสะ นาโกย่า ซาคาเอะ 6วัน[บินเจแปนแอร์] 37,900.- GT-93
(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินการบินไทย] 47,900.- GT-53
(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินการบินไทย] 47,900.- GT-40
(ก.ย.) ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งดอกไม้ 7วัน[บินการบินไทย] 57,900.- GT-103
(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์โตเกียว ฟูจิ เจแปนแอลป์ 5วัน [บินสกู๊ต] 24,999.- HT-110
(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4วัน[บินนกสกู๊ด] 18,999.- HT-111
(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4วัน[บินAsiaAtLantic] 28,999.- HT-112
(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน[บินAsiaAtLantic] 28,999.- HT-113
(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน[บินAsiaAtLantic] 29,999.- HT-114
(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน[บินAsiaAtLantic] 29,999.- HT-115
(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งดอกไม้ 5วัน[บินAsiaAtLantic] 29,999.- HT-116
(ก.ย.-ต.ค.(ปิยะ) ทัวร์โอซาก้า เกียวโต 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 19,900.-
ฮิเมจิ-โกเบ-เมืองเก่าคิตาโนะ-ภูเขาร็อคโกะ-โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง-เกียวโต-อิออน
GT-135
(ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า โตเกียว ฟูจิ 6วัน[บินการบินไทย] 39,900.-
โอซาก้า-เกียวโต-ทะเลสาบฮามานะ-ฟูจิ-โตเกียว-ขาปูยักษ์
GT-138
(ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 23,900.- ZG-148
(ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า ทาคายามา 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 27,900.- ZG-149
(ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโต 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 23,999.- ZG-150
(ก.ย.) ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน[บินการบินไทย] 33,900.- ZG-151
(ก.ย.) ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 41,900.- ZG-162

FB Messenger Clik

Call0956539645

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close