ทัวร์ฮอกไกโดเดือนกรกฎาคม 2561 (2018) พร้อมส่วนลดพิเศษแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดททัวร์ฮอกไกโดประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (2018) กันสักหน่อยสิครับสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วอยากได้โปรแกรมทัวร์เส้นทางเกาะฮอกไกโด วันนี้ผมมีนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกัน ยิ่งเดือนกรกฎาคมปีนี้มีวันอาสาฬหบูชาและเป็นเข้าพรรษาเป็นวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2561 กันเลยทีเดียวหยุดยาว ๆ แบบนี้เหมาะมาก ๆ ที่จะไปเที่ยวเล่นที่เกาะฮอกไกโดและด้วยช่วงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ถือว่าน่าเที่ยวอีกหนึ่งเดือนเช่นกัน เพราะว่าเกาะฮอกไกโดเที่ยวได้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันต่าง ๆ ฤดูใบ ซึ่งเพื่อน ๆ จะเดินทางทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม นี้ควรตรวจสอบ อากาศเดือนกรกฎาคม 2561 ให้ดีเสียก่อนว่าจะได้เตรียมตัวได้ถูกหากมีฝนตกจะได้เตรียมเสื้อกันฝนร่มกันฝนติดไม้ติดมือไปด้วย ผมมีตารางโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโดมาฝากเพื่อน ๆ เราไปดูกันเลยดีกว่า ครับผม

(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชิมผลไม้พื้นเมือง 6วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 65,900.-

ฮ่องกงแอร์ไลน์ ฮ่องกงแอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ GT-8

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

05 – 10 กรกฎาคม 2560 67,900 64,900 59,900 8,900 40,900
06 – 11 กรกฎาคม 2560 67,900 64,900 59,900 8,900 39,900
07 – 12 กรกฎาคม 2560 67,900 64,900 59,900 8,900 38,900
11 – 16 กรกฎาคม 2560 65,900 62,900 57,900 8,900 38,900
14 – 19 กรกฎาคม 2560 65,900 62,900 57,900 8,900 38,900
18 – 23 กรกฎาคม 2560 65,900 62,900 57,900 8,900 38,900
21 – 26 กรกฎาคม 2560 65,900 62,900 57,900 8,900 38,900

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมดอกไม้ 6วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 39,900.-

ฮ่องกงแอร์ไลน์ ฮ่องกงแอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ ZG-3

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

29 มิ.ย.–04 ก.ค. 60 39,900 37,900 10,000 29,900
30 มิ.ย.-05 ก.ค. 60 39,900 37,900 10,000 29,900
06-11 ก.ค. 60 46,900 44,900 10,000 34,900
07 – 12 ก.ค. 60 46,900 44,900 10,000 34,900
13 – 18 ก.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900
20 – 25 ก.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900
27 ก.ค.-01 ส.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900
03 – 08 ส.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900
10 – 15 ส.ค. 60 46,900 44,900 10,000 34,900
11 – 16 ส.ค. 60 46,900 44,900 10,000 34,900
17 – 22 ส.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900
24 – 29 ส.ค. 60 44,900 42,900 10,000 34,900

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน[บินการบินไทย] 57,900.-

การบินไทย การบินไทย โค้ดทัวร์ ZG-4

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

06 – 10 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
07 – 11 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
14 – 18 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
15 – 19 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
20 – 24 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
22 – 26 กรกฎาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900
12 – 16 สิงหาคม 2560 57,900 55,900 54,900 8,000 37,900

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินการบินไทย] 61,900.-

การบินไทย การบินไทย โค้ดทัวร์ ZG-5

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

05 – 10 กรกฎาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900
20 – 25 กรกฎาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900
22 – 27 กรกฎาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900
03 – 08 สิงหาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900
10 – 15 สิงหาคม 2560 63,900 61,900 60,900 10,000 41,900
17 – 22 สิงหาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900
24 – 29 สิงหาคม 2560 61,900 59,900 57,900 10,000 41,900

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน[บินเอเชีย แอตแลนติค] 45,900.-

เอเชียแอตแลนติค เอเชียแอตแลนติค โค้ดทัวร์ ZG-6

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

02 – 06 กรกฎาคม 2560 45,900 45,900 45,900 8,000 27,900
09 – 13 กรกฎาคม 2560 45,900 45,900 45,900 8,000 27,900
23 – 27 กรกฎาคม 2560 45,900 45,900 45,900 8,000 27,900
30 ก.ค.- 03 ส.ค. 2560 45,900 45,900 45,900 8,000 27,900

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินเอเชีย แอตแลนติค] 49,900.-

เอเชียแอตแลนติค เอเชียแอตแลนติค โค้ดทัวร์ ZG-7

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

05 – 10 กรกฎาคม 2560 51,900 51,900 51,900 10,000 31,900
12 – 17 กรกฎาคม 2560 49,900 49,900 49,900 10,000 31,900
26 – 31 กรกฎาคม 2560 49,900 49,900 49,900 10,000 31,900

อ่านโปรแกรม >>

ทัวร์ฮอกไกโด กรกฎาคม 60 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชิมผลไม้พื้นเมือง 6วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 65,900.- GT-8
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการบินไทย] 64,900.- GT-30
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 49,900.- GT-31
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 55,900.- GT-32
(ก.ค.) ทัวร์ฮอกไกโด โตเกียว ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน[บินการเจแปนแอร์] 63,900.- GT-33

FB Messenger Clik

Call0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close