ทัวร์โตเกียว มิถุนายน 2561 (2018) พิเศษส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อัพเดทัวร์โตเกียวประจำเดือนมิถุนายน 2561 (2018) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 61 นี้แล้วอยากจะไปเที่ยวเส้นทาง ทัวร์โตเกียวซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสุดคลาสิกและเป็นเส้นทางเบสิกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งแรกเรามาดูโปรแกรมโตเกียวกันว่ามีที่เที่ยวอะไรกันบ้าง โดยเราเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยบินลงที่สนามบินฮาเนดะ จากนั้นเดินทางไปยังฮาโกเน่เพื่อล่องเรือทะเลสาบอาชิ เที่ยวชมความงามของหุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ต พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่ ชมความงามของวิวภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไกที่พลาดไม่ได้เลยจริง ๆ ต่อด้วยทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนที่คุณ ๆ ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กจะต้องหลงไหล เข้าวัดอาซากุซะขอพรอันเป็นมงคล เดินทางสู่เมืองคามาคุระ ไหว้หลวงพ่อโตไดบุทสึ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในกรุงโตเกียวที่รอการพิสูจน์จากเรา ๆ นักท่องเที่ยวชาวไทย เที่ยวโตเกียว เดือนมิถุนายน 2561 จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่หน้าเที่ยว เราไปดูโปรแกรมเต็มกันเลยดีกว่าครับ

(พ.ค.-มิ.ย.) ทัวร์โตเกียว พิงค์มอส 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 23,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-11

กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซน
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]
ชมชิบะซากุระ[พิ้งค์มอส]-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซี
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

23 – 27 พฤษภาคม 2560 26,900 26,900 26,900 7,900 18,900
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2560 26,900 26,900 26,900 7,900 18,900
1 – 5 มิถุนายน 2560 26,900 26,900 26,900 7,900 18,900
8 – 12 มิถุนายน 2560 23,900 23,900 23,900 7,900 15,900
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท / ท่าน ***

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.) ทัวร์โตเกียว ไข่ดำ ฟูจิ ขาปูยักณ์ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 24,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-12

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

06 – 10 มิถุนายน 2560 24,900 24,900 21,900 7,900 17,900
20 – 24 มิถุนายน 2560 24,900 24,900 21,900 7,900 17,900
22 – 26 มิถุนายน 2560 24,900 24,900 21,900 7,900 17,900
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 60 24,900 24,900 21,900 7,900 17,900
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 60 24,900 24,900 21,900 7,900 17,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท / ท่าน ***
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน**** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.) ทัวร์โตเกียว ซากุระ ฟูจิ ขาปูยักษ์ 6วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 37,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-13


กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-โตเกียว-ชมซากุระ-ช้อปปิ้ง
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

07-12 มิถุยายน 2560 37,900 34,900 30,900 7,900 24,900
14-19 มิถุยายน 2560 37,900 34,900 30,900 7,900 24,900
21-26 มิถุยายน 2560 37,900 34,900 30,900 7,900 24,900
28 มิถุยายน-03 กรกฎาคม 2560 37,900 34,900 30,900 7,900 24,900

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโตนั่งชินคันเซน ฟูจิ โตเกียว 6วัน[บินการบินไทย] 43,900.-

การบินไทยการบินไทย โค้ดทัวร์ GT-14


กรุงเทพฯ-โอซาก้า
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]
โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

02-07 มิถุนายน 2560 43,900 40,900 35,900 8,900 29,900
09-14 มิถุนายน 2560 43,900 40,900 35,900 8,900 29,900
16-21 มิถุนายน 2560 43,900 40,900 35,900 8,900 29,900
23-28 มิถุนายน 2560 43,900 40,900 35,900 8,900 29,900
30 มิถุนายน-05 กรกฎาคม 60 43,900 40,900 35,900 8,900 29,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ไข่ดำ ฟูจิ ขาปูยักณ์ 5วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 26,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-15


กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] [16 มิ.ย.-17 ก.ค.60-
ชมดอกลาเวนเดอร์] / [18 ก.ค.-30 ก.ย.-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก]
ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

05-09 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
06-10 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
07-11 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
08-12 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
14-18 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
21-25 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
22-26 กรกฎาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
04-08 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
05-09 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
11-15 สิงหาคม 2560 28,900 28,900 25,900 7,900 18,900
12-16 สิงหาคม 2560 28,900 28,900 25,900 7,900 18,900
13-17 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
18-22 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
19-23 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
25-29 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
26-30 สิงหาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 18,900
01-05 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
02-06 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
08-12 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
09-13 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
15-19 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
16-20 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
22-26 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
23-27 กันยายน 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2560 26,900 26,900 23,900 7,900 18,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท / ท่าน ***
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่ “สนามบิน”)

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นั่งชินคันเซน ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ขาปูยักษ์[บินการบินไทย] 45,900.-

การบินไทยการบินไทย โค้ดทัวร์ GT-16

กรุงเทพฯ-โอซาก้า
สนามบินคันไซ-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมืองนาโกย่า
นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-โตเกียว-วัดอาซากุซะ
ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

06-11 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
13-18 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
20-25 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
27 มิถุนายน-02กรกฎาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ก.ย.) ทัวร์โตเกียว ซากุระ ฟูจิ ขาปูยักษ์ 6วัน3คืน[บินแอร์เอเชีย] 38,900.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ GT-17

กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-โตเกียว-ชมซากุระ-ช้อปปิ้ง
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ
ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 –

ไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

24-29 พฤษภาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
31 พฤษภาคม-05 มิถุยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
07-12 มิถุยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
14-19 มิถุยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
21-26 มิถุยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
28 มิถุยายน-03 กรกฎาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
05-10 กรกฎาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
12-17 กรกฎาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
19-24 กรกฎาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
26-31 กรกฎาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
02-07 สิงหาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
16-21 สิงหาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
23-28 สิงหาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
30 สิงหาคม-04 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
06-11 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
13-18 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
20-25 กันยายน 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
27 กันยายน-02 ตุลาคม 2560 38,900 35,900 31,900 7,900 25,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโตนั่งชินคันเซน ฟูจิ โตเกียว 6วัน[บินการบินไทย] 45,900.-

การบินไทยการบินไทย โค้ดทัวร์ GT-18

กรุงเทพฯ-โอซาก้า
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]
โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

12-17 พฤษภาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
19-24 พฤษภาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
02-07 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
09-14 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
16-21 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
23-28 มิถุนายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
14-19 กรกฎาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
21-26 กรกฎาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
28 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
04-09 สิงหาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
18-23 สิงหาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
25-30 สิงหาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
01-06 กันยายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
08-13 กันยายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
15-20 กันยายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
29 กันยายน-04 ตุลาคม 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 31,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ก.ย.) ทัวร์โอซาก้า เกียวโตนั่งชินคันเซน ฟูจิ โตเกียว 6วัน[บินการบินไทย] 47,900.-

การบินไทยการบินไทย โค้ดทัวร์ GT-19

กรุงเทพฯ-โอซาก้า
สนามบินคันไซ-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมืองนาโกย่า
นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-โตเกียว-วัดอาซากุซะ
ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักแบบ

เสริมเตียง

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

ไม่รวมตั๋ว

23-28 พฤษภาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 60 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
06-11 มิถุนายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
13-18 มิถุนายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
20-25 มิถุนายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
27 มิถุนายน-02กรกฎาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
18-23 กรกฎาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
25-30 กรกฎาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
01-06 สิงหาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
15-20 สิงหาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
22-27 สิงหาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
29 สิงหาคม-03 กันยายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
05-10 กันยายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
12-17 กันยายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
19-24 กันยายน 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 33,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***

อ่านโปรแกรม >>

FB Messenger Clik

Call0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close