อากาศโตเกียวเดือนกรกฎาคม 2560 (21-29 องศาเซลเซียส)

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

อากาศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม

อัพเดทอากาศโตเกียวประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กันสักหน่อยมาดูว่าเดือนกรกฎาคม อากาศที่โตเกียวเป็นอย่างไรอุณภูมิเท่าไหร่มีฝนไหมควรเตรียมตัวในการเดินทาง ในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นอากาศที่โตเกียวถือว่าอยู่ในหน้าร้อนแต่ก็ร้อนไม่เท่ากับบ้านเราอาจจะมีฝนตกบ้างควรเตรียมร่มกันฝนติดกระเป๋าไปด้วยนะครับ ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 60 ต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมมีตารางอุณหภูมิโตเกียวตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2560 มาฝากเพื่อน ๆ กัน

วันที่ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
1 กรกฎาคม 2017 27°/21°
2 กรกฎาคม 2017 27°/21°
3 กรกฎาคม 2017 27°/21°
4 กรกฎาคม 2017 27°/22°
5 กรกฎาคม 2017 27°/22°
6 กรกฎาคม 2017 27°/22°
7 กรกฎาคม 2017 27°/22°
8 กรกฎาคม 2017 27°/22°
9 กรกฎาคม 2017 28°/22°
10 กรกฎาคม 2017 28°/22°
11 กรกฎาคม 2017 28°/22°
12 กรกฎาคม 2017 28°/22°
13 กรกฎาคม 2017 28°/23°
14 กรกฎาคม 2017 28°/23°
15 กรกฎาคม 2017 28°/23°
16 กรกฎาคม 2017 28°/23°
17 กรกฎาคม 2017 28°/23°
18 กรกฎาคม 2017 28°/23°
19 กรกฎาคม 2017 29°/23°
20 กรกฎาคม 2017 29°/23°
21 กรกฎาคม 2017 29°/23°
22 กรกฎาคม 2017 29°/23°
23 กรกฎาคม 2017 29°/23°
24 กรกฎาคม 2017 29°/23°
25 กรกฎาคม 2017 29°/23°
26 กรกฎาคม 2017 29°/23°
27 กรกฎาคม 2017 29°/23°
28 กรกฎาคม 2017 29°/23°
29 กรกฎาคม 2017 29°/23°
30 กรกฎาคม 2017 29°/23°
31 กรกฎาคม 2017 29°/23°
อากาศโตเกียว ประจำปี 2560

FB Messenger Clik

Call0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close