ทัวร์ฮอกไกโดเดือนเมษายน 2562 (2019) พร้อมส่วนลดแน่นอน

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

ทัวร์เกาะฮอกไกโด เมษายน

อัพเดททัวร์ฮอกไกโดประจำเดือนเมษายน 2562 (2019) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะไปทัวร์เกาะฮอกไกโดในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีมาก ๆ เหมาะมาก ๆ เพราะเดือนเมษายนเป็นช่วงหยุดยาวสงกรานต์พอดี ไปทัวร์ฮอกไกโดช่วงสงกรานต์ หยุดยาว ๆ เหมาะที่จะไปชมความงามและสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะฮอกไกโด เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทัย นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่ เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของ เมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสี น้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด ย้อนวัยเยาว์เก็บภาพประทับกับโดราเอม่อน ณ.พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน

โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด เมษายน 2562 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด สกีหิมะ 5วัน[บินAsiaAtLantic] 24,999.- HT-231 HB
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด Snow Land 6วัน[บินAsiaAtLantic] 27,999.- HT-234 HB
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน[บินการบินไทย] 45,900.- ZG-253 TG
(เมษายน) ทัวร์ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 36,900.- IT-260 XJ
(เมษายน) ทัวร์ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โอตารุ โนโบริเบทสึ 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 33,900.- IT-263 XJ
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 36,900.- SS-265 XJ
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 35,900.- SS-266 XJ
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 39,900.- SS-273 XJ
(สงกรานต์) ทัวร์ฮอกไกโด 7วัน[บินแอร์เอเชีย] 42,900.- SS-277 XJ
(สงกรานต์) ทัวร์ฮอกไกโด 7วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์q] 42,900.- SS-278 HX
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 4วัน[บินนกสกู๊ต] 29,900.- SS-279 XW
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 5วัน[บินAsiaAtLantic] 27,999.- HT-238 HB
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 6วัน[บินAsiaAtLantic] 31,999.- HT-239 HB
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งดอกไม้งาม 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 27,777.- HT-242 XJ
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 5วัน[บินAsiaAtLantic] 24,999.- HT-244 HB
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 6วัน[บินAsiaAtLantic] 31,999.- HT-245 HB
(สงกรานต์) ทัวร์ฮอกไกโด พักคิโรโระสกีรีสอร์ท 5วัน[บินคาเธ่ย์] 49,999.- HT-247 CX
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ 5วัน[บินนกสกู๊ต] 29,999.- HT-248 TZ

 

(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 36,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: SS-265
วันแรก :กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง :สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ
วันที่สาม :ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
วันที่สี่ :ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
วันที่ห้า :ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ซัปโปโร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
10 – 15 เม.ย.
24 – 29 เม.ย.
49,900 บาท
39,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 6วัน[บินแอร์เอเชีย] 35,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: SS-266
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2 สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน – โซอุนเคียว
3 โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – มิซึอิ เอ้าเล็ทต์ – จิโกกุดานิ – โนโบริเบ็ตสึ
4 โนโบริเบ็ตสึ – ดาเตะจิไดมุระ – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – อีออนพลาซ่า – ซัปโปโร
5 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ย่านทานุกิโคจิ – ซัปโปโร
6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
16 – 21 เม.ย.
30 เม.ย. – 5 พ.ค.
40,900 บาท
44,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 5วัน[บินแอร์เอเชีย] 39,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: SS-273
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
2 สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง –
นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ
3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่า โมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ
4 ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ –
พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
5 ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – ซัปโปโร
(ไม่รวมค่ามช้จ่ายในการเดินทาง)
6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
24 – 29 เม.ย. 39,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :
(สงกรานต์) ทัวร์ฮอกไกโด 7วัน[บินแอร์เอเชีย] 42,900.-
สายการบิน : แอร์เอเชีย
โค้ดทัวร์: SS-277
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – อีออนพลาซ่า – ซัปโปโร
3 ซัปโปโร – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซอิ – โซอุนเคียว
4 โซอุนเคียว – โอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ซัปโปโร
5 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – โอโดริปาร์ค – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
6 ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
13 – 19 เมษายน 2561 42,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :
(สงกรานต์) ทัวร์ฮอกไกโด 7วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์ ] 42,900.-
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
โค้ดทัวร์: SS-278
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – อีออนพลาซ่า – ซัปโปโร
3 ซัปโปโร – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – โกดังอิฐแดง – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ
4 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนุมะ – นิเซโกะ
5 นิเซโกะ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
6 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
7 สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
10 – 16 เมษายน 2561 42,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :
(เมษายน) ทัวร์ฮอกไกโด 4วัน[บินนกสกู๊ต] 29,900.-
สายการบิน : นกสกู๊ต
โค้ดทัวร์: SS-279
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ – โจซังเค
2 โจซังเค – สะพานแขวนฟูตามิ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) –ฟาร์มหมี – KIRORO SKI RESORT – อะไคงาว่า
3 อะไคงาว่า – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
4 ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
4 – 7 เม.ย.
7 – 10 เม.ย.
10 – 13 เม.ย.
13 – 16 เม.ย.
29,900 บาท
35,900 บาท
36,900 บาท
36,900 บาท
โปรแกรมเต็ม :

ทัวร์ฮอกไกโดตลอดทั้งปี

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close