ทัวร์ญี่ปุ่น นารา ชมเมืองมรดกโลก

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปทัวร์ญี่ปุ่น เมืองนารากัน เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1253 ก่อนหน้านั้นประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโตจะย้ายเมืิองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ จนกระทั่งญี่ปุ่นรับความเชื่อทางพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงสร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่น ก็สามารถผสมกลมกลืนกับลัทธิชินโต ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าได้เป็นอย่างดี และแผ่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมาพระในพุทธศาสนาเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมือง การปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อย

Read more
[X] close